Stādu audzētāju biedrība

Dārzkopības konference atskats

februāris 20, 2015

Kā ierasts jau 22. reizi norisinājās dārzkopības konference.

Šogad norises vieta bija Bulduru Dārzkopības vidusskola.

Konferenci  atklāja Andrejs Vītoliņš, kuram pievienojās arī Bulduru dārzkopības vidusskolas valdes locekle Ina Vārna.

Kā pirmie uzstājās Zemkopības Ministrijas pārstāvji, kas iepazīstināja klātesošos ar Latvijas Lauku attīstības programmu 2014.-2020.gadam. Noslēgusies Pasākuma Ieguldījumi materiālajos aktīvos 1.projektu pieņemšanas kārta, tiks uzsākta platību maksājumu ieviešana šī gada maijā un šī gada aprīlī tiks ieviests atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem un mazajām saimniecībām.

Zemkopības ministrija iepazīstināja arī ar:

  • atbalstu ieguldījumiem lauku saimniecībām,
  • atbalstu ieguldījumiem parstrādē
  • atbalstu ieguldījumiem infrastruktūrā.
  • Atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem
  • U.c atbalsta pasākumiem

Precizēja kādas ir atbalstāmās aktivitātes, kā arī kāda apmēra atbalstu ir iespējams dabūt un kādas ir prasības, lai varētu pretendēt uz atbalstu.

Jautājumā par sezonas laukstrādnieiem tika sniegta jaunākā informācija par sezonas laukstrādnieku nodarbinatību un ar to saistītajiem nodokļu maksājumiem, kā arī par dīzeļdegvielas akcīzes nodokļa atbrīvošanu un noteikumiem  Nr.344 «Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem»

Latvijas Lauku atbalsta dienests ir izstrādajis elektronisko pieteikšanās sistēmu un zaļināšanas kalkulatoru, kas palīdz aprēķināt platību atbilstību jaunajām zaļināšanas prasībām.

Valsts Augu aizsardzības dienests iepzīstināja ar jaunumiem, kas ir saistīti ar augu aizsardzības līdzekļu mazajiem lietojumiem, ka arī ar aktualitātēm dārzkopības nozarē.

Prezentāciju matreāli:

Jaunākais augu aizsardzībā

Latvijas lauku attistības programma

Zaļais iepirkums, TKO atbalsti

Sezonas laukstrādnieki, Samazinātā akcīzes nodokļa piemērošana dīzeļdegvielai

Aktuālais augu karantīnā

 

IMG_2363 IMG_2362 IMG_2359 IMG_2353 IMG_2347

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Highslide for Wordpress Plugin