Stādu audzētāju biedrība

aicina-uz-11.rudens-stadu-paradi-bulduru-darzkopibas-vidusskola_fb_0_stads_1200x630Bulduru Dārzkopības vidusskolā no 2016.gada 1.septembra ir iespēja iegūt profesionālo vidējo izglītību ar perspektīvu kvalifikāciju – dārzkopības tehniķis.

Skolēniem pēc 9.klases Bulduros ir iespēja iegūt 3. līmeņa kvalifikāciju „Dārzkopības tehniķis”.
Dārzkopības tehniķis strādā dārzkopības uzņēmumā vai citā uzņēmumā, kurā tiek veikti dārzkopības darbi, vai kā individuālais komersants, vai pašnodarbināta persona.
Dārzkopības tehniķis ir speciālists, kurš plāno, organizē un veic kultūraugu pavairošanu, audzēšanu, kopšanu, ražas novākšanu un uzglabāšanu kādā no četrām dārzkopības apakšnozarēm (stādu audzēšanā, puķkopībā, dārzeņkopībā vai augļkopībā). Nosaka izpildāmo darbu apjomu, sagatavo darbu plānu un nosaka darba uzdevumus. Veic darbus vai vada darba procesu.
Uzņem jauniešus ar pamatizglītību. Mācību ilgums 4 gadi, klātienē. Mācību laikā ir iespēja saņemt stipendiju līdz 150 Euro mēnesī.
Mācībām dokumentus pieņem no 2016. gada 13.jūnija līdz 10.augustam.
Izvēloties iegūt diplomu Bulduru Dārzkopības vidusskolā būs iespējas aktīvi sportot, piedalīties sacensībās un sporta aktivitātēs, iesaistīties kultūras dzīves aktivitātēs gan skolā, gan Jūrmalas pilsētā, īstenot dažādus projektus, piedalīties profesionālajos konkursos, pieredzes apmaiņas braucienos, attīstīt savus talantus un jauki pavadīt brīvo laiku. Varēsi dzīvot Jūrmalā un mācīties skolā, kuru ieskauj krāšņākais parks, dārzeņu un puķu kolekciju lauki, moderna mācību bāze un siltumnīcas. Praktizēties vadošajos nozaru uzņēmumos Latvijā un Eiropā. Skolas absolventi turpina studijas labākajās augstskolās Latvijā vai citviet pasaulē.
Plašāka informācija ir pieejama mājas lapā www.bulduri.lv

Skaists sākums auglīgai dzīvei!

Bulduru Dārzkopības
vidusskolas direktore
Anta Sparinska

http://bulduri.lv

Tālrunis: +371 67753135, 28341531, 29446249
Jūrmalā, Viestura ielā 6

IP Darzkopibas tehnikis 06.06.2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Highslide for Wordpress Plugin